partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

uudised
Ühendused esitasid eelnõu kaitsealuste metsade kaitsmiseks liigse majandamise eest

14.11.2017

Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) esitas täna, 14. novembril Keskkonnaministeeriumile ja Riigikogu keskkonnakomisjonile metsa- ja looduskaitseekspertide ning juristide koostöös koostatud ettepanekud looduskaitseseaduse muutmiseks. Praegu on paljudes kaitsealustes metsades lubatud lageraie ning majandusmetsadele mõeldud reeglid laienevad iseenesest ka kaitsealade piiranguvööndi metsadele. See seab tõsiselt ohtu kaitstavad loodusväärtused.

Keskkonnaühendused: raietegevus Nursipalus loob lubamatu pretsedendi

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) hinnangul loob viimasel nädalal Nursipalu harjutusväljal 94 hektaril kiirkorras tehtud raie ohtliku ja lubamatu pretsedendi, mis eirab nii keskkonnamõju hindamise põhimõtteid, kodanike arvamust kui ka võimalikku kahju loodusväärtustele.

Keskkonnaühendused toetavad Enivronmental Paper Networki hoiatust võimalikele puidurafineerimistehase investoritele

Keskkonnaühendused toetavad üleilmse ühenduse Environmental Paper Networki hoiatust võimalikele investoritele seoses Eestisse plaanitava puidurafineerimistehasega kaasnevate keskkonnaohtudega.
Paberi tootmise ja kasutamise jätkusuutlikkusel üle maailma silma peal hoidev Environmental Paper Network (EPN) andis oktoobri alguses Est-For Invest puidurafineerimistehase arendajatele saadetud pöördumises teada, et hoiatab tehase võimalikke investoreid arendusega seotud ohtude eest.

Keskkonnaühendused: ehitusmaavarade arengukava tuleks ajakohastada, mitte selle elluviimine lõpetada

Keskkonnaministeerium tahab lõpetada ehitusmaavarade arengukava elluviimise kolm aastat enne selle plaanitud kehtivusaja lõppu. Keskkonnaühenduste hinnangu kohaselt ei tohiks seda teha, sest arengukavas sõnastatud meetmete täitmine on pooleli ja eesmärgid täitmata.

Vaata kõiki uudiseid

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2017. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk