partnerid

    kkok kkamet

    rmklogo

    riigikontroll

uudised
Keskkonnaühendused toetavad Enivronmental Paper Networki hoiatust võimalikele puidurafineerimistehase investoritele

Keskkonnaühendused toetavad üleilmse ühenduse Environmental Paper Networki hoiatust võimalikele investoritele seoses Eestisse plaanitava puidurafineerimistehasega kaasnevate keskkonnaohtudega.
Paberi tootmise ja kasutamise jätkusuutlikkusel üle maailma silma peal hoidev Environmental Paper Network (EPN) andis oktoobri alguses Est-For Invest puidurafineerimistehase arendajatele saadetud pöördumises teada, et hoiatab tehase võimalikke investoreid arendusega seotud ohtude eest.

Keskkonnaühendused: ehitusmaavarade arengukava tuleks ajakohastada, mitte selle elluviimine lõpetada

Keskkonnaministeerium tahab lõpetada ehitusmaavarade arengukava elluviimise kolm aastat enne selle plaanitud kehtivusaja lõppu. Keskkonnaühenduste hinnangu kohaselt ei tohiks seda teha, sest arengukavas sõnastatud meetmete täitmine on pooleli ja eesmärgid täitmata.

Keskkonnaühenduste avalik pöördumine: Reidi tee projekti puhul loobuti ettevaatusprintsiibist

8.09.2017

Kolmapäeval, 6. septembril otsustas Tallinna Halduskohus mitte rahuldada MTÜ Eesti Roheline Liikumine kaebust tühistada Reidi tee II etapi ehitusluba. Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) väljendab pettumust, et sellises olulises keskkonnaküsimuses pole ei kohaliku omavalitsuse ega kohtu tasandil lähtutud ettevaatusprintsiibist.

Keskkonnaühenduste pressiteade: Keskkonnaministeerium plaanib kaitsealadel raietingimusi leevendada

18.08.2017

Keskkonnaministeerium plaanib kiirkorras vastu võtta määruse muudatuse, mis võimaldaks teha kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndites sanitaarraie nime all lageraiet, mis kaitsealadel on reeglina keelatud. Kaitsealade elurikkust tõsiselt ohustavat eelnõu ei ole saadetud kooskõlastamiseks ühelegi huvigrupile. Keskkonnaühendused soovitavad ministeeriumil muudatustest loobuda.

Vaata kõiki uudiseid

esindaja

Balti Keskkonnafoorum

Aadress:

Liimi 1, Tallinn 10621

NB! Tähitud kirjadele palume kindlasti lisada ka esindusorganisatsiooni nime, kes 2017. a on Balti Keskkonnafoorum

Koordinaator:
Vivika Veski
tel: 5569 4874

e-post: info[ät]eko.org.ee

toetajad

kkm

kysk